Mensen communiceren, dus communiceer met gevoel!

Communicatie gaat niet over zenden en ontvangen, maar gaat over begrijpen en verbinden.

Video is het nieuwe schrijven.
Youtube is de nieuwe bibliotheek!